Information om lokalerna

 

   Fd råsorteringen

Denna lokal på totalt ca 1200 m2 består av limträstomme på betongplatta med isolerade väggar och tak. Byggnaden är långsträckt och vinklad. I dagsläget är den försedd med en isolerad mellanvägg så att en uppvärmd del på ca 620 m2 bildas i ena änden av byggnaden. Resten av byggnaden är kall del. Proportionerna mellan varm och kall del kan förändras då avställda uppvärmningsanordningar finns i den kalla delen samt att mellanväggen kan flyttas. Byggnadens invändiga bredd (innanför limträstommen) är 9,3 m och invändig takhöjd (under limträstommens lägsta del) är 6,5 m. Den långa byggnadsdelen är ca 108 m lång (varmdel 62 m och kall del 46 m). Vinkeln i ena änden är ca 15 m lång.

I direkt anslutning till lokalen 1 trappa upp med fönster som medger direkt insyn i lokalen finns kontor och personalutrymmen toalett och trinettkök.

I byggnadsdel som förbinder f d råsorteringen och f d såghus (14 x 23 m) finns, förutom ovannämnda kontor, lagerutrymmen m m. Dessutom finns en kompressor i lokalen.

 

  Fd såghus

Denna lokal är ca 80 m lång med en invändig bredd på ca 12,5 m och består av två plan. I bottenplanet finns betongfundament från den demonterade såglinjen kvar. Mellanbjälklaget består av en stålkonstruktion som vilar på stående stålbalkar som stödjer på bottenplanet. Modifiering av lokalen för annan användning kräver troligen borttagning av betongfundamenten och eventuell modifiering/demontering av mellanbjälklaget.

I direkt anslutning till såghuset finns kontor, arkiv, personalutrymmen med omklädningsrum, dusch och bastu samt lunchrum. Dessa lokaler har renoveringsbehov. 

 

Markytor

Vi kan även hyra ut asfalterade markytor för lagring av bulkvaror, containrar m m.

 

                                                                               Tillbaka till första sidanCopyright © 2014 Moråsen